Edukacja prawna - wizyta na sali sądowej

Zdaniem Sędziego Sądu Rejonowego Kajetana Kosterkiewicza najciekawsze sprawy w sądzie rozstrzygają się w wydziale cywilnym. To tutaj rozstrzyga się spory dotyczące podziału majątku rozwodzących się par, spłaty kredytów i długów, konsekwencji zawierania umów cywilno-prawnych takich jak umowa kupna-sprzedaży. Kilka grup z naszej szkoły miało szanse poznać procedurę cywilną i obserwować jak skomplikowane od strony prawnej mogą być problemy z podziałem majątku po śmierci właściciela czy kwestie odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione w nowo kupionym domu.

Młodzież na sali sądowej obserwowała obie strony procesu cywilnego czyli pozwanych i pozywających oraz ich adwokatów, szczególna rola przypada sędziemu. Organizuje przygotowanie procesu, powoływanie świadków i biegłych, przyjmuje wnioski dowodowe i dba o sprawne przeprowadzenie rozprawy. Obserwujący byli zaskoczeni długością trwania rozprawy, w tym przesłuchań świadków. Zwrócili uwagę na dbałość sędziego o możliwość zaprezentowania interesów i potrzeb obu stron konfliktu.

Dobrym zwyczajem jest druga część wizyty w sądzie, kiedy sędzia odpowiada na pytania młodzieży. Dzięki temu wiemy, że sędzia Kosterkiewicz w zeszłym roku rozstrzygnął około 1500 spraw i nikomu jeszcze nie wymierzył kary za niewłaściwe zachowanie na sali rozpraw.

Projekt edukacji prawnej daje szanse na realne poznanie pracy sądów i stwarza okazje do zastanowienia się nad wyborem studiów prawniczych, a później pracą w zawodzie.