"Freedom fighters and the origin of their nicknames"

Dlaczego Solidarność to głównie mężczyźni? Takie pytania i inne o rolę kobiet w ruchu związkowym, strajkach i przemianach w Polsce lat osiemdziesiątych padły na spotkaniu dziewczyn z grupy projektowej z panią poseł Henryką Krzywonos-Strycharską. W rozmowie Legenda Solidarności wspominała inne działaczki, jak Annę Walentynowicz i Alinę Pieńkowską, a także setki kobiet działających w małych i dużych firmach. Na pytanie o przyczyny małej reprezentacji kobiet we współczesnym parlamencie pani poseł odpowiedziała innym pytaniem: "a na kogo głosują kobiety?" Rozmowa o sile kobiet, działalności publicznej, o swojej rodzinie możliwa była w przerwie prac parlamentarnych i za pośrednictwem łączy internetowych. Wtedy też pani poseł zaprosiła dziewczyny do swojego biura w Gdyni. Bezpośredni kontakt udało się nam zorganizować po kilku miesiącach. Na spotkanie uczestniczki projektu przyszły też z pytaniami, które powstały po obejrzeniu wystawy w Europejskim Centrum Solidarności i Muzeum Emigracji. Słynną Tramwajarkę na bohaterkę swojej opowieści uczennice z 4c wybrały w ramach europejskiego projektu eTwinning "Freedom fighters and the origin of their nicknames". Rówieśniczkom i rówieśnikom z kilku krajów zaprezentowały opracowanie w języku angielskim, a działały pod opieką pani Joanny Jędrzejczak. Swój udział w przedsięwzięciu ma poseł Jakub Rutnicki, który pośredniczył w kontakcie z panią Poseł.

Link do spotkania z panią Poseł: https://tiny.pl/w8x9x