Spotkanie informacyjno- edukacyjne z Policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach

15 listopada uczniowie klas I LO wzięli udział w spotkaniu informacyjno- edukacyjnym z Policjantkami z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach. Młodzież dowiedziała się czym jest przemoc oraz jakie są jej rodzaje. Pracując w kilkuosobowych zespołach, uczniowie zastanawiali się, jak czuje się osoba doświadczająca przemocy, jakie mogą być dla niej konsekwencje oraz co grozi sprawcy przemocy. Mundurowe przypomniały również o instytucjach świadczących pomoc ofiarom przemocy, a także bezpłatne numery telefonu,
z których można skorzystać będąc świadkiem lub doświadczając przemocy. Spotkanie zorganizowano w ramach akcji ,,I Ty możesz zapobiegać przemocy, której organizatorem jest Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach, a współorganizatorami są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, Starostwo Powiatowe w Szamotułach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrorogu, Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach, Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wronkach, Miasto i Gmina Wronki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Obrzycku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrzycku, Gmina Kaźmierz, Gmina Pniewy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach.
Głównym założeniem akcji jest uwrażliwienie społeczeństwa na to, że wobec przemocy nie można pozostawać obojętnym i zawsze należy reagować.