Powiatowy projekt wizyt w miejscach pamięci - edycja 2023/24

Uczennice i uczniowie klas trzecich uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Muzeum w Żabikowie. Muzealni edukatorzy i edukatorki towarzyszyli nam w procesie poznawania okupacyjnej rzeczywistości naszego regionu. W ciągu kilku godzin pobytu w muzeum wysłuchaliśmy wspomnień byłych więźniów i zapoznaliśmy się z dokumentami ilustrującymi okrutne praktyki stosowane przez załogę niemieckiego obozu. Wizyty kończyliśmy zapaleniem znicza przy Ścianie Śmierci.