Spotkania z rodzicami - wrzesień 2018

Rodziców serdecznie zapraszamy na spotkania z wychowawcami w następującym porządku:

- 17.09.2018r. o godz. 17.00 rodziców/opiekunów prawnych uczniów klasy 7SMS, a o godz. 18.30 uczniów klasy 8SMS

- 18.09.2018r. o godz. 17.00 rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas 3 gimnazjum, a o godz. 18.30 uczniów klas 1 liceum

- 19.09.2018r. o godz. 17.00 rodziców/opiekunów prawnych uczniów klas 2 liceum, a o godz. 18.30 uczniów klas 3 liceum