Aktualności

23.10.2012 | 9:52

Dziewczęta najlepsze w Wielkopolsce! Wyniki finału wojewódzkiego XIV Licealiady w Lekkiej Atletyce!

W dniu 09.10.2012 w Poznaniu odbył się finał wojewódzki XIV Licealiady w Lekkiej Atletyce Dziewczęta drużynowo zajęły pierwsze miejsce , powtarzając zeszłoroczny sukces. Naszą szkołę reprezentowały:

- Jagoda Kaczmarek z klasy 3C (100m; 12,73s; II miejsce)
- Aleksandra Pawełczyk z klasy 1A (100m; 13,80s; IX miejsce)
- Adrianna Zielińska z klasy 2B (200m; 27,10s; I miejsce)
- Beata Kaczmarek z klasy 3B (100m; 27,97s; V miejsce)
- Adrianna Janowicz z klasy 2B (400m; 58,26s; I miejsce)
- Anna Tabaczewska z klasy 3B (400m; 63,77s; VI miejsce)
- Sandra Jankowiak z klasy 2A (skok w dal; 5,03m; III miejsce)
- Agnieszka Brzozowska z klasy 2B (skok w dal; 4,90m; VI miejsce)
- Jagoda Stasiak z klasy 2B (skok wzwyż; 140cm; VI miejsce)
- Aleksandra Brzozowska z klasy 2B (skok wzwyż; 140cm; VII miejsce)
- Sztafeta 4x100m (52,58s; II miejsce) w składzie:
- Jagoda Kaczmarek z klasy 3C
- Aleksandra Pawełczyk z klasy 1A
- Monika Majorczyk z klasy 3C
- Agnieszka Brzozowska z klasy 2B
- Sztafeta 4x400m (4:07,32s; I miejsce) w składzie:
- Anna Tabaczewska z klasy 3B
- Sandra Jankowiak z klasy 2A
- Adrianna Zielińska z klasy 2B
- Adrianna Janowicz z klasy 2B

Chłopcy drużynowo zajęli dziesiąte miejsce. Naszą szkołę reprezentowali:

- Konrad Walkowiak z klasy 3F (400m; 57,81s; XIII miejsce)
- Mateusz Lorkiewicz z klasy 3A (400m; 57,85s; XIV miejsce)
- Jacek Nowak z klasy 2A (skok w dal; 6,04m; IX miejsce)
- Hubert Florkiewicz z klasy 3A (skok wzwyż; 155cm; XV miejsce)
- Robert Stawny z klasy 3B (pchnięcie kulą; 12,70m; XII miejsce)
- Mikołaj Jaworski z klasy 3D (rzut oszczepem; 44,22m; VI miejsce)
- Sztafeta 4x100m (47,31s; X miejsce) w składzie:
- Dominik Grzeszkowiak z klasy 2F
- Jędrzej Zarzycki-Jezierski z klasy 2F
- Szymon Wieczorek z klasy 1A
- Dawid Śmigielski z klasy 3A
- Sztafeta 4x400m (3:47,40s; IX miejsce) w składzie:
- Robert Kowalski z klasy 3C
- Filip Nadolny z klasy 1B
- Konrad Walkowiak z klasy 3F
- Mateusz Lorkiewicz z klasy 3A

Gratulujemy!!!

09.10.2012 | 14:10

Laura Szmyt (1B) i Sebastian Rosa (2B) zajęli drugie miejsce w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej, oraz VIII w finale wojewódzkim!

W dniu 17 września 2012 odbyła się w Szamotułach Powiatowa Olimpiada Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej. Nasza drużyna w składzie:

- Laura Szmyt z klasy 1B
(nauczyciel przygotowujący: Leszek Wlazik)

- Sebastian Rosa z klasy 2B
(nauczyciel przygotowujący: Leszek Wlazik)

- Kamil Terlecki uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Szamotułach

zajęła drugie miejsce i zakwalifikowała się do funału wojewódzkiego.

W finale wojewódzkim, który się w Ratajach, k. Chodzieży drużyna zajęła 8 miejsce.

Gratulujemy!!!

24.09.2012 | 21:37

Lekcja chemii "Ropa naftowa" - PKN ORLEN.

W poniedziałek 17 września 2012 roku uczniowie klas 2gA, 2gB oraz 3gC wzięli udział w lekcji chemii "Ropa naftowa" realizowanej w ramach projektu prowadzonego pod patronatem PKN ORLEN.
Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się czym jest ropa naftowa pod względem chemicznym, jak ją wydobywamy, co można z niej wyprodukować.
Zobaczyli na czym polega proces destylacji na przykładzie rozdzielenia mieszaniny wody i denaturatu.
Z prezentacji multimedialnej wykorzystanej na lekcji gimnazjaliści poznali miejsca występowania złóż ropy na świecie i w Polsce.
Na zakończenie najaktywniejsi uczniowie otrzymali płyty z filmem o ropie naftowej
Prowadzący też zachęcali do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie "Stacja paliw XXII wieku".

26.06.2012 | 11:48

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2012! Jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie we wszystkich częściach i zakresach egzaminu!

ŚREDNIE WYNIKI W PROCENTACH NASZEJ SZKOŁY, GMINY,
POWIATU, WOJEWÓDZTWA, OKRĘGU I KRAJU

część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza język obcy
język polski historia, WOS matema-tyka przed-mioty przyrod-nicze język angielski poziom pod-stawowy język angielski poziom roz-szerzony język niemiecki poziom pod-stawowy język niemiecki poziom roz-szerzony
Gimnazjum nr 3 w Szamotułach 77,62 75,86 55,99 54,59 75,25 69,19 79,57 50,14
Gmina 64,78 61,79 43,66 48,17 61,79 52,59 62,32 32,18
Powiat 63,55 60,31 44,03 48,32 58,26 42,03 55,38 27,57
Województwo 62,97 59,89 46,25 48,98 62,10 45,52 55,88 29,84
Okręg 63,10 59,48 45,91 48,89 62,13 45,93 56,32 30,99
Kraj 65,00 61,00 47,00 50,00 63,00 46,00 57,00 33,00

W skład okręgu wchodzą województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskieMIEJSCE NASZEJ SZKOŁY W POWIECIE ORAZ WOJEWÓDZTWIE

część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza język obcy
język polski historia, WOS matema-tyka przed-mioty przyro-dnicze język angielski poziom pod-stawowy język angielski poziom roz-szerzony język niemiecki poziom pod-stawowy język niemiecki poziom roz-szerzony
w powiecie 1 1 1 1 1 1 1 1
w województwie 34
(616)
29
(616)
73
(616)
86
(616)
73
(600)
70
(561)
29
(432)
47
(355)

W nawiasie podano liczbę szkół w wojewodztwie, których uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w danej części i zakresie

Dane dostępne na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

22.05.2012 | 10:05

"Dekalog zdrowego żywienia". Zapraszamy na film Jakuba Rzeszuto (1A).

Uczeń naszej szkoły Jakub Rzeszuto z klasy 1A w ramach udziału w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia przygotował film pt. "Dekalog zdrowego żywienia"Zamiarem autora jest w przystępny sposób opowiedzieć o wybranych zasadach zdrowego żywienia. Porusza miedzy innymi takie kwestie jak:

- ilość posiłków;
- higiena;
- piramida zdrowego żywienia;
- suplementy diety.

Film można obejrzeć pod adresem:

22.05.2012 | 10:03

Pierwsze i trzecie miejsce oraz wyróżnienia w VII Wielkopolskim Konkursie Plastycznym ZNAKI WIARY!

W dniu 08.05.2012 odbyły się obrady komisji VII Konkursu Plastycznego ZNAKI WIARY - Wspólnota Kościoła naszym domem - Jak żywe kamienie budujcie swój dom duchowy (Por. 1 P 2,5) . Organizatorami konkursu jest Zespół Szkół nr 1 - Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach oraz Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Archidiecezji Poznańskiej. W konkursie udział wzięło wielu uczniów naszej szkoły.

Pierwsze miejsce zdobyła:

- Kalina Bochińska z klasy 3gC
(nauczyciele przygotowujący: Hanna Szelejak i Dariusz Mieńko)

Trzecie miejsce zdobył:

- Antoni Błażewicz z klasy 3gC
(nauczyciele przygotowujący: Hanna Szelejak i Dariusz Mieńko)

Wyróżnienia otrzymali:

- Ada Maryniaczyk z klasy 1gA
(nauczyciele przygotowujący: Hanna Szelejak i Dariusz Mieńko)

- Jagoda Stefańczyk z klasy 3gA
(nauczyciele przygotowujący: Hanna Szelejak i Dariusz Mieńko)

- Jagoda Bartos z klasy 3gB
(nauczyciele przygotowujący: Hanna Szelejak i Dariusz Mieńko)

Gratulujemy!!!

17.05.2012 | 15:12

Srebrna Wrona, Brązowa Wrona oraz wyróżnienia w IX KONKURSIE LITERACKIM O ZŁOTĄ, SREBRNĄ I BRĄZOWĄ WRONĘ!

W dniu 30.04.2012 odbyło się posiedzenie jury IX Konkursu Literackiego dla młodzieży szkolnej powiatu szamotulskiego O ZŁOTĄ, SREBRNĄ I BRĄZOWĄ WRONĘ 2012 zorganizowanego przez Wroniecki Ośrodek Kultury pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz Klub Literacki w Poznaniu.

Srebrną Wronę otrzymała:

- Joanna Michałowska z klasy 2gC
(nauczyciel przygotowujący: Ewa Stanke)

Brązową Wronę otrzymała:

- Karolina Kubiak z klasy 3gC
(nauczyciel przygotowujący: Agnieszka Sługocka)

Wyróżnienie otrzymała:

- Ada Maryniaczyk z klasy 3gB
(nauczyciel przygotowujący: Beata Jankowiak)

Wyróżnienie otrzymał:

- Mariusz Ulewak z klasy 2gA
(nauczyciel przygotowujący: Ewa Stanke)

Gratulujemy!!!

17.05.2012 | 15:11

Joanna Michałowska (2gC) zajęła I miejsce w konkursie historycznym WIELKOPOLSKIE DWORY I ICH MIESZKAŃCY!

Rostrzygnięty został konkurs historyczny zorganizowany prez Instytut Pamięci Narodowej pt. Wielkopolskie dwory i ich mieszkańcy.

Pierwsze miejsce zajęła:

- Joanna Michałowska z klasy 2gC
(nauczyciel przygotowujący: Małgorzata Kosicka-Kapłon)

Finał konkursu odbędzie się 25 maja 2012 roku w dworku w Koszutach. Joanna w swojej pracy plastycznej zaprezentowała dworek w Uzarzewie.

Gratulujemy!!!

07.05.2012 | 21:00

Drugie miejsce Małgorzaty Fietz (2gA) oraz wyróżnienie dla Marty Warguły (2gC) w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego!

W dniu 23.04.2012 w Szamotułach odbył się Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla klas drugich gimnazjum.

Drugie miejsce zajęła:

- Małgorzata Fietz z klasy 2gA
(nauczyciel przygotowujący: Joanna Jędrzejczak)

Wyróżnienie otrzymała:

- Marta Warguła z klasy 2gC
(nauczyciel przygotowujący: Joanna Jędrzejczak)

W konkursie udział brała także:

- Aleksandra Dzik z klasy 2gC
(nauczyciel przygotowujący: Joanna Jędrzejczak)

Gratulujemy!!!

05.05.2012 | 22:25

Jakub Rzeszuto (1A) zajął VI miejsce, Małgorzata Nowicka (3B) zajęła X miejsce w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekologicznej!

W dniu 21.04.2012 odbył się w Poznaniu wojewódzki etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Naszą szkołę reprezentowali:

- Małgorzata Nowicka z klasy 3B
(nauczyciel przygotowujący: Alicja Kulska)

- Jakub Rzeszuto z klasy 1A
(nauczyciel przygotowujący: Alicja Kulska)

- Grzegorz Adamski z klasy 1A
(nauczyciel przygotowujący: Alicja Kulska)

Jakub Rzeszuto znalazł się w siódemce laureatów, zajmując IV miejsce i reprezentował będzie województwo wielkopolskie na etapie centralnym .

Małgosia Nowicka została finalistką etapu wojewódzkiego zajmując X miejsce w województwie.

Gratulujemy!!!